Skip to content

Tweede mening

Weke delen en botsarcomen zijn zeldzame tumoren en bestaan uit meer dan 70 typen. Het precies vaststellen om welk (sub)type sarcoom het gaat, is noodzakelijk om tot de beste behandeling te komen. Voor die exacte diagnose is zeer gespecialiseerde kennis nodig. De (of een deel van de) behandeling kan vaak in het eigen ziekenhuis uitgevoerd worden. In Nederland zijn zowel expertise centra als referentiecentra. De specialisten die daar werken zijn op de hoogte van de verschillende behandelmogelijkheden inclusief de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden tot deelname aan klinisch onderzoek.

Regelmatig vindt overleg plaats tussen de verschillende expertise centra. Ook wordt er bij onduidelijkheid omtrent de diagnose een tweede mening in een ander expertise centrum gevraagd. Voor de bottumoren is er een speciale commissie: de Nederlandse Commissie voor Beentumoren. Deze commissie heeft als primaire taak een (inter)nationaal erkend consulentschap ter medebeoordeling van patiënten met tumoren of daarop lijkende afwijkingen van het skelet. Zij houdt maandelijks een plenaire vergadering.

Volgens de SONCOS normeringsrapport versie 8 dienen alle patiënten voor en na behandeling besproken te worden in een van de referentiecentra. Deze kunt u op de kaart terugvinden (link). Bent u patiënt en heeft u of uw behandelaar geen behandeladvies gekregen van een van de referentiecentra, dan kunt u of uw behandelaar met hen contact opnemen.