Skip to content

Donatie

Samen werken wij aan een verbetering van diagnostiek, behandeling en controle van patiënten met een bot- of weke delen sarcoom. Om de kwaliteit van patiënten met bot- of weke delen sarcoom te bevorderen is onderzoek nodig wat tijd kost en geld. Een donatie kan ons helpen om onze doelstellingen te behalen zoals;

  • Organiseren van wetenschappelijke vergaderingen en kennisbijeenkomsten
  • Opzetten en uitvoeren van multicentrische onderzoeksprojecten
  • Coördineren van wetenschappelijk onderzoek
  • Het bevorderen van optimale voorlichting naar patiënt en zorgverleners
  • Bevorderen van internationale samenwerking

Doneren kan via:

NL48ABNA0104030062 t.n.v. Dutch Sarcoma Group (DSG)