Skip to content

Over DSG

De Dutch Sarcoma Group

De DSG is een landelijke multidisciplinaire werkgroep van zorg-professionals die zich bezighouden met de diagnostiek, behandeling en controle van patiënten met een weke delen of bot sarcoom. De DSG stelt zich ten doel de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een weke delen of bot sarcoom in Nederland te bevorderen.

Doelstellingen

  • Organiseren van wetenschappelijke vergaderingen en kennisbijeenkomsten
  • Opzetten en uitvoeren van multicentrische onderzoeksprojecten
  • Coördineren van wetenschappelijk onderzoek
  • Het bevorderen van optimale voorlichting naar patiënt en zorgverleners
  • Bevorderen van internationale samenwerking

Disciplines

In de DSG zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd: chirurgie, radiotherapie, orthopedische-chirurgie, medische oncologie, pathologie, radiologie en nucleaire geneeskunde.

Historie

Op 20-8-2013 werd de Dutch Sarcoma Study Group opgericht door Winette van der Graaf, Rick Haas en Cees Verhoef vanuit een startsubsidie van de KWF. De Nederlandse Sarcomen Studiegroep had als doel de diagnostiek, behandeling, de kwaliteit van zorg en de uitkomsten voor patiënten met sarcomen te verbeteren. In 2020 werd de naamgeving aangepast en werd de studiegroep formeel de Stichting Dutch Sarcoma Group.

 

KvK nummer Dutch Sarcoma Group (DSG):  80010857. Augustus 2020.