Skip to content

Wetenschapscommissie

De formele leden van de Wetenschapscommissie zijn medewerkers uit de centra die door de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair medische centra) zijn erkend als officieel expertisecentrum.

De belangrijkste doelstellingen van de Wetenschapscommissie zijn:

  • Het vergroten van nationale betrokkenheid bij studies
  • Het initiëren van multicentrische studies op het gebied van sarcomen in Nederland, met name voor die studies waarvan de verwachting is dat deze in één centrum niet haalbaar zijn
  • Het leveren van een stimulerende bijdrage aan de voortgang van lopende multicentrische studies
  • Het voorkomen van duplicatie van onderzoeksprojecten in de verschillende centra in Nederland door elkaar te informeren over lokale onderzoeksprojecten en eventueel te komen tot interlokale onderzoeksverbanden

Tevens worden studie-aanvragen betreffende sarcomen bij het IKNL beoordeeld. De voorzitter van deze Wetenschapscommissie heeft zitting in het Algemeen Bestuur. Bij voorkeur heeft deze Wetenschapscommissie 4-5 leden van verschillende disciplines. Jaarlijks wordt aan de leden van de DSG gerapporteerd over lopend onderzoek en worden nieuwe studievoorstellen gepresenteerd.

De leden van de Wetenschapscommissie

Prof. dr. R.L.M. Haas, radiotherapeut NKI-AvL/LUMC (voorzitter)

Dr. Y.M. Schrage, oncologisch chirurg NKI-AvL

Dr. A.H.G. Cleven, patholoog UMCG

Prof. dr. J.V.M.G. Bovée, patholoog LUMC

Dr.ir. J.S. Groen, Coördinator Patiëntenplatform Sarcomen